Kontakty

Odborný program

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA

Ústav gastrointestinální onkologie
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6
Tel.: 973 202 702
E-mail: bures.jan@uvn.cz

Technická organizace, registrace, účast firem

Ingrid Vojteková

Ústav gastrointestinální onkologie
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6
Tel.: 973 203 404
E-mail: ingrid.vojtekova@uvn.cz

 

 

© 2022–2023 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.