Pořadatelé

Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN Praha
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
 

Spolupořadatel

Společnost pro gastrointestinální onkologii, z.s.

 

 

© 2022–2023 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.